Zapraszamy serdecznie na kolejne szkolenie online, które tym razem będzie poświęcone wirutalnym rejestrom. Opowiemy o tym w jaki sposob pozbyć się papierowych zeszytów i wszystko odnotowywać w MAK+. A co najważniejsze, jak to zrobić, żeby się nie narobić. Webinarium poprowadzi Jakub Salamon, specjalista ds. rozwoju aplikacji.

Już wkrótce otrzymacie Państwo dane do logowania poprzez komunikator MAK+.

 

Dostajemy od Państwa dużo pytań w związku z nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym, czy system biblioteczny MAK+ wspiera raportowanie na potrzeby wypłacania wynagrodzeń dla autorów z tytułu wypożyczeń.

System MAK+ od bardzo dawna pozwala generować raport wypożczeń. Wystarczy z poziomu modułu Raporty wybrać "Najczęściej wypożyczane tytuły", określić zakres dat, dla którego ma być wygenerowany raport i formę: CSV lub PDF.

Plik CSV można otworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dowolne opracowanie wygenerowanych danych.


Zapraszamy Państwa do udziału w webinariach MAK+!

Kod dostępu prześlemy Państwu komunikatorem wbudowanym w system MAK+.

Prosimy o jego zanotowanie, a następnie wprowadzenie 5 listopada 2015 r. podczas logowania do webinarium, które rozpocznie się o godzinie 11.

Adres webinarium: webinaria.makplus.pl

Instrukcja logowania do webinarium jest tutaj.

Życzymy udanych wirtualnych warsztatów!

 

W czwartek (3 grudnia) rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w bibliotekach oraz systemie MAK+ podczas webinariów MAK+. Warsztaty poprowadzi nasz ekspert - Sylwia Czub-Kiełczewska, która jest specjalistą od ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Instytut Książki przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa danych w systemie bibliotecznym MAK+, dlatego dba nie tylko o to, żeby MAK+ spełniał określone przepisami prawa wymagania, ale także wspiera swoich klientów w sprawach związanych z danymi osobowymi.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie przepraszamy za problemy techniczne, które pojawiły się w trakcie naszych pierwszych webinariów. Nasze pierwotne najśmielsze wyliczenia potencjalnej liczby uczestników zostały przekroczone co najmniej 10-krotnie!!

W szczytowym momencie w webinariach brało udział blisko 200 osób…

Zszokowani tymi oboma faktami (porażką techniczną oraz sukcesem frekwencyjnym) już w tej chwili zmieniamy technologię i przygotowujemy się do następnych.

Na naszym kanale w YouTube zamieściliśmy film z tym co chcieliśmy Państwu zaprezentować:

 

 

Jeszcze raz serdecznie przepraszamy, dziękujemy za tak niesamowitą frekwencję i obiecujemy, że następnym razem jej podołamy!

Zespół MAK+

 

27 października 2015 r. w Wypożyczalni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się pełne wdrożenie systemu bibliotecznego MAK+

Następnym etapem rozwoju, ma być komputeryzacja filii bibliotecznych. Pracownicy PBP, na czele z nowym dyrektorem dr. Maciejem Waltosiem zakładają, że pełne wdrożenie nowego systemu MAK+ będzie skutkowało poprawą jakości usług bibliotecznych poprzez umożliwienie użytkownikom szybkiego i łatwego dostępu do zbiorów oraz usprawnienie procesu wymiany informacji.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Książki pani Agnieszka Pieniążek i szef systemu MAK+ pan Tomasz Cieślik. Obecni byli również konsultant MAK+ pan Andrzej Jagodziński oraz wojewódzki koordynator projektu pan Łukasz Szymański.


Co zadecydowało o wyborze MAK-a+? Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl.

MAK+ oferuje czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń
  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android

Zdjęcie: Przemyska Biblioteka Publiczna

 

 

Deskryptory BN to nowe narzędzie opracowania rzeczowego dokumentów oparte częściowo o Język Haseł Przedmiotowych BN. Zastosowanie deskryptorów znacznie ułatwi wyszukiwanie zbiorów poprzez języki informacyjno-wyszukiwawcze, szczególnie czytelnikom, dla których JHP BN w bardzo ogólny sposób oznacza konkretny opis bibliograficzny. Deskryptory spowodują uproszczenie haseł przedmiotowych i wprowadzą dodatkowe pola formatu MARC21 w których pojawią się nowe pojęcia typu: forma dzieła czy przeznaczenie, a także informacje chronologiczne pobrane z JHP związane z dziełem.

Opracowaniem deskryptorów zajmuje się BN i ten proces już został rozpoczęty. Pierwszym etapem jest scalenie dwóch kartotek JHP: formalnej i rzeczowej do jednej wspólnej kartoteki JHP. Wszystkie systemy biblioteczne powinny nadążać za zmianami i przystosować się do nowego formatu opracowania rzeczowego, aby opisy bibliograficzne była aktualne i adekwatne.

System MAK+ we współpracy z BN jest całkowicie przystosowany do przyjęcia nowego formatu opracowania. Dzięki temu, że jest oparty o bazę centralną, wszystkie aktualizacje będą odbywały się automatycznie, a wprowadzanie deskryptorów nie będzie wymagało ŻADNEJ pracy od użytkownika.

Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", edycja 2015.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup zetawów komputerowych oraz ich dodatkowych elementów.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci poprzednich edycji programu.

Z dotacji można kupić komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, słuchawki, urządzenia wielofunkcyjne typu skaner plus drukarka, oprogramowanie, routery, modemy, dodatkowe kości pamięci, UPS-y, zasilacze.

Z dotacji nie można zakupić czytników książek, apartatów fotograficznych, kserokopiarek, faksów, telefonów.

Więcej informacji na stronie programu: http://www.instytutksiazki.pl/p,biblioteki,33626,0,komputery-dla-bibliotek-2015.html

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego użytkownikiem systemu MAK+ jest od 23 marca 2015 roku. Nie dużo ponad cztery miesiące później biblioteka rozpoczęła ewidencjonowanie wypożyczeń w pierwszej swojej agendzie – w dziale Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży. 3 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie z wypożyczania dla pracowników tego działu, a już o godzinie 12:00 (od tego momentu dział był dostępny dla czytelników) zapisano pierwszego czytelnika do nowego systemu. Szkolenie oraz pomoc w pierwszych momentach z systemem MAK+ zapewnił Łukasz Szymański – administrator wojewódzki systemu MAK+

Przemyska Biblioteka została otwarta 1 marca 1947 roku. Przed zmianą podziału terytorialnego biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. PBP ma szczęście do zabytkowych budynków – do 2014 roku jej siedziba mieściła się w budynku byłej synagogi Scheinbacha. Obecnie czytelnicy biblioteki korzystają z kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej 8 - zabytkowy budynek powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Później mieściły się tutaj: szpital wojskowy, kasyno oficerskie, klub garnizonowy oraz kino. W dawnym dominikańskim refektarzu, na parterze, mieści się obecnie Czytelnia Główna, która jest bodajże najpiękniejszą salą biblioteczną na Podkarpaciu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu rozpoczęła wdrażanie systemu MAK+ pod koniec marca tego roku. Już w lipcu cztery filie mogły rozpocząć pełną pracę w systemie, ponieważ do bazy zaimportowano cały inwentarz i wprowadzono czytelników. Dnia 29 lipca w Filii nr 1 na osiedlu Serbinów zorganizowano uroczyste spotkanie dla czytelników oraz władz miasta, celebrujące przejście na nowy system biblioteczny. 

MBP w Tarnobrzegu istnieje od 1948 roku. W poprzednim podziale administracyjnym biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. Od 16 lat dyrektorem MBP jest Stanisława Mazur. Biblioteka posiada 8 filii. Dwie spośród tych filii posiadają działy, co razem z centralą daje 15 agend wypożyczających lub udostepniających zbiory czytelnikom. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 212 374 woluminy (stan na koniec 2014 roku). Z tych zbiorów w 2014 roku skorzystało 10 624 czytelników.