30.04.2019

Szanowni Państwo.

W związku z długim weekendem, w czwartek, 2 maja 2019 r. infolinia będzie niedostępna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniach 10-12 listopada odbędzie się przełączenie głównych serwerów MAK+ na nową infrastrukturę IT. Będzie się to wiązało z wyłączeniem dostępu do bazy centralnej systemu MAK+. Dla bibliotek oznacza to przede wszystkim brak możliwości dodawania nowych czytelników i nowych książek. Niestety jest jeszcze funkcjonalność, która nie będzie działała - zamówienia złożone przez Internet (w serwisie szukamksiążki.pl)  nie będą spływały do MAK+. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o całkowitym wyłączeniu serwisu szukamksiążki.pl i umieszczeniu w tym miejscu informacji o trwających pracach. Sugerujemy, abyście Państwo umieścili w widocznym dla czytelników miejscu informację o braku możliwości dokonywania rezerwacji przez Internet w dniach od 9 (wieczór) do 13 (wczesne godziny poranne) listopada. Za utrudnienia w pracy serdecznie przepraszamy. Jesteśmy pewni, że korzyści płynące z uruchomienia całkowicie nowej infrastruktury w pełni wynagrodzą kilkudniowe niedogodności.

Zespół MAK+

2018-07-10

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy migrację danych Bazy Centralnej na nową infrastrukturę. Dodawanie nowych opisów bibliograficznych, wyszukiwanie w BC oraz rejestracja nowych czytelników zostały przywrócone.
Trwają jeszcze drobne prace konserwacyjne, ale nie mają większego wpływu na wyżej wymienione funkcjonalności.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół MAK+

 

2018-07-09

Szanowni Państwo,

ze względu na migrację Bazy Centralnej na nową infrastrukturę serwerową mogą nastąpić problemy z dostępem do wyszukiwania w BC oraz z rejestracją nowych czytelników. Wszystkie pozostałe funkcjonalności są dostępne i działają poprawnie. Po zakończeniu migracji opublikujemy stosowny komunikat.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół MAK+

Kraków, 15 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

w dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Pakiet ten składa się z wniosku dotyczącego rozporządzenia, zawierającego ogólne regulacje w zakresie ochrony danych oraz wniosku dotyczącego dyrektywy zawierającej szczególne regulacje odnoszące się do ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa.

W dniu 4 maja 2016 r. oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane bezpośrednio będzie od dnia 25 maja 2018 r

Rozporządzenie wprowadza dla przedsiębiorców wymóg  prowadzenia rejestru naruszeń, czyli odnotowywania wszystkich incydentów, które dotyczyły naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firmy będą też miały  obowiązek w takim przypadku dokonanie zgłoszenia  incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin oraz poinformowanie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych tych osób, których to zdarzenie dotyczyło.

Każdy Administrator Danych Osobowych i jego przedstawiciel będą również mieli obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania który ma zawierać m. in. informacje o tym, w jakim celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe, komu są one przekazywane oraz to, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa, gwarantujące poufność tych danych.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zasady o nazwie “privacy by design”,  czyli zagwarantowania ochrony danych osobowych już na etapie projektowania systemów informatycznych. Jednym z elementów tej zasady jest konieczność oszacowania ryzyka, jakie z punktu widzenia ochrony danych osobowych niosą systemy informatyczne.

Instytut Książki od 2008 r. tworzy, administruje i rozwija system katalogowy MAK+. Kwestie związane z ochroną danych osobowych były od początku bardzo istotnym elementem projektu. Baza gromadząca i przetwarzająca dane osobowe czytelników została - zgodnie z treścią obowiązujących przepisów  - zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych już w 2010 r.  MAK+ spełnia obecnie wszystkie wymagania dotyczące systemów informatycznych, przetwarzających dane osobowe. Zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w systemie MAK+ jest dostępny pod tym linkiem.

W celu dostosowania systemu MAK+ do wymagań, które będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018 r. konieczne jest jednak wprowadzenie po stronie Instytutu Książki zmian w samym systemie oraz  - po stronie bibliotek - wprowadzenie zasady cyklicznej aktualizacji serwerów oraz firewalli, które znajdują się w Państwa bibliotekach. Instytut Książki musi sobie zastrzec prawo do cyklicznego monitorowania stanu zabezpieczeń serwerów oraz do bieżącego informowania bibliotek o konieczności dokonania stosownych aktualizacji.

Obecnie na stronie www systemu MAK+ znajduje się lista wymagań technicznych dotyczących lokalnych serwerów oraz stacji roboczych.

Od 1 lutego 2018 r. będą tam na bieżąco aktualizowane wymagania dotyczące wersji systemu operacyjnego serwera oraz wszelkich niezbędnych zmian w kontekście RODO.

Do wszystkich bibliotek, które nie spełniają minimalnych wymagań Instytut Książki skieruje osobne pismo z prośbą o jak najszybsze dostosowanie i zaktualizowanie posiadanej przez biblioteki infrastruktury do wymagań opublikowanych w w/w linku.

Brak dostosowania oraz aktualizacji infrastruktury może - w przypadku dokonania przez przestarzałą infrastrukturę biblioteki kradzieży danych osobowych - skutkować  uznaniem biblioteki za winną zaistniałego incydentu.

 Alternatywą do instalowania systemu MAK+ na serwerach lokalnych w Państwa bibliotekach jest skorzystanie z oferty Instytutu Książki na hosting systemu MAK+. W tej sytuacji odpowiedzialność za dostosowywanie infrastruktury serwerowej do wymagań RODO weźmie na siebie bezpośrednio Instytut Książki. Mogą Państwo również skorzystać z oferty hostingu oferowanego przez dowolną firmę zewnętrzną, zwracając szczególną uwagę na to, aby w umowie została zawarta klauzula o ciągłym obowiązku spełniania przez dostarczaną infrastrukturę wymagań publikowanych przez Instytut Książki.

 

Szanowni Państwo,

proszę o bardzo poważne potraktowanie kwestii ochrony danych osobowych i zastosowanie się do wytycznych określonych w niniejszym dokumencie. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę Państwa o kontakt z administratorami wojewódzkimi systemu MAK+.

Korzystając z okazji, przesyłam Państwu życzenia wszystkiego najlepszego w 2018 roku.

  

                      Z wyrazami szacunku

 

                        Dariusz Jaworski

                           DYREKTOR

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
w dniach 9-10 stycznia (wtorek - środa) w godzinach 10-16 mamy walne zebranie wszystkich pracowników Zespołu MAK+.

W tym terminie wsparcie nie będzie świadczone. Wszelkie problemy prosimy zgłaszać mailowo na pomoc@makplus.pl Wszystkie zgłoszone w ten sposób problemy zostaną rozwiązane niezwłocznie po zakończeniu zebrania.

 

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 21-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12142 Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie systemu bibliotecznego MAK+, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad 1. MKiDN planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo utrzymanie (w tym modernizację) systemu bibliotecznego MAK+, prowadzonego przez Instytut Książki. Obecnie trwają prace nad inwestycją niezbędną dla dalszego rozwoju funkcjonalności systemu komputerowego MAK+, poprzez którą planowane jest dostosowanie technicznych warunków zapewniających właściwe funkcjonowanie MAK+ na dotychczasowych zasadach. 

Ad 2. Za utrzymanie i rozwój MAK+ jest – i będzie odpowiedzialny w najbliższych latach – Instytut Książki. Na inne systemy biblioteczne używane przez biblioteki publiczne MKiDN nie ma wpływu, bo decyzję o ich użytkowaniu podejmują same biblioteki. 

W przypadku projektu „e-usługa OMNIS”, który polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce, odpowiedzialna jest Biblioteka Narodowa. 

Należy także zauważyć, że BN w ramach projektu „e-usługa OMNIS” przygotowuje przede wszystkim repozytorium informacji. Podstawowym założeniem projektu nie jest opracowanie systemu bibliotecznego dla pojedynczych bibliotek (bibliotek końcowych). Celem jest przygotowanie systemu, który będzie zbierał informacje z różnych systemów bibliotecznych funkcjonujących na rynku. Zakończenie realizacji projektu e-Omnis planowane jest na 2019 r.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Posła za satysfakcjonujące. 

Z poważaniem

 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu 2 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Instytutem Książki na dostawę systemu katalogowego MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznych MSZ. Oznacza to, że w najbliższym czasie lista bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+ zwiększy się o 120 adresów, a sam MAK+ będzie obecny w większości krajów na świecie. Instytut Książki zaproponował najlepsze warunki wdrożenia i utrzymania systemu spośród wszystkich oferentów. Umowa została podpisana na 3 lata.

W dniu 14.06.2017 r. system biblioteczny MAK+ został zaktualizowany do wersji 3.0.

Opis wszystkich zmian znajdziecie Państwo w zakładce Co nowego w programie.