Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 21-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12142 Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie systemu bibliotecznego MAK+, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad 1. MKiDN planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo utrzymanie (w tym modernizację) systemu bibliotecznego MAK+, prowadzonego przez Instytut Książki. Obecnie trwają prace nad inwestycją niezbędną dla dalszego rozwoju funkcjonalności systemu komputerowego MAK+, poprzez którą planowane jest dostosowanie technicznych warunków zapewniających właściwe funkcjonowanie MAK+ na dotychczasowych zasadach. 

Ad 2. Za utrzymanie i rozwój MAK+ jest – i będzie odpowiedzialny w najbliższych latach – Instytut Książki. Na inne systemy biblioteczne używane przez biblioteki publiczne MKiDN nie ma wpływu, bo decyzję o ich użytkowaniu podejmują same biblioteki. 

W przypadku projektu „e-usługa OMNIS”, który polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce, odpowiedzialna jest Biblioteka Narodowa. 

Należy także zauważyć, że BN w ramach projektu „e-usługa OMNIS” przygotowuje przede wszystkim repozytorium informacji. Podstawowym założeniem projektu nie jest opracowanie systemu bibliotecznego dla pojedynczych bibliotek (bibliotek końcowych). Celem jest przygotowanie systemu, który będzie zbierał informacje z różnych systemów bibliotecznych funkcjonujących na rynku. Zakończenie realizacji projektu e-Omnis planowane jest na 2019 r.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Posła za satysfakcjonujące. 

Z poważaniem