Instytut Książki i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zapraszają na VI Podkarpackie Spotkanie Użytkowników MAK+ z twórcami systemu, które odbędzie się w MiPBP w Kolbuszowej w poniedziałek 12 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 (Czytelnia im. K. Skowrońskiego, ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa). Liczba miejsc ograniczona do 60 osób.

W czasie spotkania zostanie zaprezentowana wersja 3.0 systemu MAK+. Wśród nowości znajdują się m.in.: deskryptory oraz zmiana mechanizmów wyszukiwania w bazie centralnej.

Program spotkania:

11:00     Rozpoczęcie spotkania

11:15     Andrzej Jagodziński (MiPBP Kolbuszowa), System biblioteczny MAK+ - co jest, a czego nadal brakuje?

11:35     Tomasz Cieślik (Zespół MAK+ - Instytut Książki), MAK+ perspektywy rozwoju

11:50     Łukasz Szymański (MiPBP Kolbuszowa, Zespół MAK+ - Instytut Książki), Czy istnieje efekt MAK+ w Wypożyczeniach?

12:00     Przerwa na kawę

12:15     Jakub Salamon (Zespół MAK+ - Instytut Książki), MAK+ 3.0 - omówienie najnowszej aktualizacji systemu

13:00     Dyskusja

Zgłoszenia prosimy kierować do Łukasza Szymańskiego, email: l.szymanski@bibkolb.eu lub l.szymanski@makplus.pl, tel. 17 22 70 220 lub 505 245 808. Na stronie biblioteka.kolbuszowa.pl będzie można znaleźć listę zapisanych osób.

W 2016 roku wypożyczenia w bibliotekach publicznych w województwie podkarpackim spadły o 3,1%. Nakłada się to na ogólny trend, który obserwujemy w społeczeństwie. Według danych Biblioteki Narodowej, przedstawionych w raporcie Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, tylko 37% osób przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jest to najniższa wartość w XXI wieku.

Jest jednak nadzieja, ponieważ w bibliotekach publicznych województw podkarpackiego, które w 2016 roku rozpoczęły elektroniczną ewidencję wypożyczeni możemy zaobserwować coś co można nazwać efektem MAK+ w wypożyczeniach. W 2016 roku wypożyczanie elektroniczne w MAK+ rozpoczęło 5 bibliotek. Jaki one miały efekt?

  • Cisna +627 wypożyczeń (wzrost o ponad 15%)
  • Jodłowa +1458 (wzrost o ok. 13%)
  • Brzostek +4687 (wzrost o ok. 14%)
  • Cieszanów +5819 (wzrost o ponad 22%)

Tylko Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zaliczyła zmniejszenie liczby wypożyczeni o 1748 (spadek o 6%). Wytłumaczeniem może być, że w tej bibliotece jeszcze nie wszystkie filie wypożyczają elektronicznie.

Dane o wypożyczeniach zostały podane za sprawdzeniem „Biblioteki w liczbach 2016”, opracowanym przez WiMBP w Rzeszowie.

Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, została Bibliotekarzem Roku 2016 w głosowaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Laureatka oprócz niewątpliwych zasług dla rozwoju bibliotek w gminie Cieszanów jest zapaloną propagatorką systemu bibliotecznego MAK+. U siebie w bibliotece zorganizowała w latach 2014-2015 dwa szkolenia z obsługi systemu MAK+ dla wszystkich bibliotek z powiatu lubaczowskiego, co zaowocowało wdrożeniami w bibliotekach w Narolu i Oleszycach.

Ponadto Urszula Kopeć-Zaborniak jest stałą współredaktorką w czasopiśmie „Podkarpackie Maki”, które wspiera użytkowników naszego systemu w codziennej pracy z systemem. W pierwszym numerze jest z nią wywiad, z którego możemy się więcej o niej dowiedzieć. Numer do przeczytania pod adresem http://biblioteka.kolbuszowa.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=832.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy!

Z przyczyn niezależnych od nas w dniu 01.12.2016 r. wystąpiła awaria w serwerowni naszego dostawcy usług. Nie działał serwis szukamksiążki.pl jak również wszystkie funkcje związane z bazą centralną w systemie MAK+.

Przed godziną 15:00 działanie wszystkich usług zostało przywrócone.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo.

 

W dniu 7 listopada, po wdrożeniu wersji 2.3 występują globalne problemy z działaniem aplikacji MAK+.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

Obecnie nasi programiści pracują nad usunięciem problemu.

 

W związku z obecną sytuacją nasza infolinia została również przeciążona telefonami od Państwa.

O postępach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

7.11.2016. Około godziny 15:20 została udostępniona poprawiona wersja 2.3.

8.11.2016, 7:30. Wersja 2.3 wycofana, obowiązuje wersja 2.2 do czasu definitywnego rozwiązania przyczyny niestabliności aplikacji, prosimy nie zgłaszać wcześniej zgłoszonych błędów wersji 2.2.

 

Zespół MAK+

W dniu 2.11.2006 r. system biblioteczny MAK+ został zaktualizowany do wersji 2.0.

Opis wszystkich zmian znajdziecie Państwo w zakładce Co nowego w programie.

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru PODKARPACKICH MAKÓW, w którym można przeczytać:

  • wywiad z prawdziwym człowiekiem renesansu z Podkarpacia
  • jak przebiegało jubileuszowe spotkanie użytkowników MAK+ z Podkarpacia
  • że, już 63 biblioteki główne na Podkarpaciu pracują w systemie MAK+, co sprawia, że system MAK+ jest obecnie najpopularniejszym systemem katalogowym w województwie podkarpackim

Czasopismo jest dostępne online tutaj

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 11.07.2016 r. ulega zmianie osoba do kontaktu w sprawach związanych z umowami oraz rozliczeniami za system biblioteczny MAK+. Prosimy o kontakt z Piotrem Byrskim, tel. 505 245 801, adres e-mail: p.byrski@makplus.pl.

Pomoc w obsłudze MAK+ uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 380 14 51 lub adresem e-mail: pomoc@makplus.pl.

Podwójnie jubileuszowe spotkanie podkarpackich użytkowników systemu bibliotecznego MAK+ odbyło się 28 czerwca 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. Podwójny jubileusz związany był z piątym spotkaniem użytkowników MAK+ oraz z 20-leciem pierwszego spotkania poświęconego komputeryzacji w kolbuszowskiej bibliotece. Spotkanie było organizowane wspólnie z Instytutem Książki i wzięło w nim udział 35 bibliotekarek i bibliotekarzy z terenu województwa podkarpackiego.

30 kwietnia 1996 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej (ówczesna nazwa kolbuszowskiej książnicy) odbyło się spotkanie „Komputeryzacja średnich i małych bibliotek publicznych – teoria a praktyka”. W tamtym czasie kolbuszowska biblioteka przechodziła z własnych programów bibliotecznych (był to zestaw opracowanych przez Zbigniewa Szafrańca programów napisanych w Cliperze, wykorzystujących bazy dBase) na system biblioteczny MAK Biblioteki Narodowej. Od tego czasu w MiPBP Kolbuszowa zmieniono format zapisu MARCBN na MARC21, a system biblioteczny MAK BN został zastąpiony przez MAK+. Kolbuszowska Biblioteka, która w między czasie została biblioteką powiatową, pociągnęła za sobą wszystkie biblioteki publiczne w powiecie kolbuszowskim. Obecnie w każdej gminie powiatu kolbuszowskiego czytelnicy mogą rezerwować online książki i sprawdzać swoje wypożyczenia w OPAC-u na stronie szukamksiążki.pl. Wszystkie te informacje przybliżył uczestnikom jubileuszowego spotkania Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.