W 2016 roku wypożyczenia w bibliotekach publicznych w województwie podkarpackim spadły o 3,1%. Nakłada się to na ogólny trend, który obserwujemy w społeczeństwie. Według danych Biblioteki Narodowej, przedstawionych w raporcie Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, tylko 37% osób przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jest to najniższa wartość w XXI wieku.

Jest jednak nadzieja, ponieważ w bibliotekach publicznych województw podkarpackiego, które w 2016 roku rozpoczęły elektroniczną ewidencję wypożyczeni możemy zaobserwować coś co można nazwać efektem MAK+ w wypożyczeniach. W 2016 roku wypożyczanie elektroniczne w MAK+ rozpoczęło 5 bibliotek. Jaki one miały efekt?

  • Cisna +627 wypożyczeń (wzrost o ponad 15%)
  • Jodłowa +1458 (wzrost o ok. 13%)
  • Brzostek +4687 (wzrost o ok. 14%)
  • Cieszanów +5819 (wzrost o ponad 22%)

Tylko Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zaliczyła zmniejszenie liczby wypożyczeni o 1748 (spadek o 6%). Wytłumaczeniem może być, że w tej bibliotece jeszcze nie wszystkie filie wypożyczają elektronicznie.

Dane o wypożyczeniach zostały podane za sprawdzeniem „Biblioteki w liczbach 2016”, opracowanym przez WiMBP w Rzeszowie.