Szanowni Państwo,

na początku lutego powinien dotrzeć do Państwa aneks do umowy licencyjnej na system biblioteczny MAK+. Zakres zmian został dokładnie określony w aneksie. Najważniejsze dotyczą ochrony danych osobowych oraz możliwości zmiany częstotliwości płatności faktur za system MAK+. Jeżeli chcieliby Państwo zmienić częstotliwość płatności, proszę w przesłanym aneksie w paragrafie 6 zakreślić preferowaną częstotliwość, tzn. kwartalną, półroczną, roczną.

W przypadku pozostawienia pustego pola, częstotliwość nie ulega zmianie.

Przy zmianie na płatności półroczne, następna faktura zostanie wystawiona za II kwartał 2016 roku, a od III kwartału 2016 roku będę już przychodził faktury za półrocze.

Przy wybraniu płatności rocznych kolejna faktura zostanie wystawiona za II, III i IV kwartał 2016 roku, a od 2017 roku będą już przychodzić faktury za cały rok.

W każdym momencie można zmienić wybraną opcję częstotliwości płatności.

Prosimy o zwrot podpisanego aneksu na adres: Instytut Książki, Pl. Defilad 1, p. 911, 00-901 Warszawa.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z wprowadzonymi zmianami, prosimy o przesłanie wiadomości na adres s.czub@makplus.pl.