27 października 2015 r. w Wypożyczalni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się pełne wdrożenie systemu bibliotecznego MAK+

Następnym etapem rozwoju, ma być komputeryzacja filii bibliotecznych. Pracownicy PBP, na czele z nowym dyrektorem dr. Maciejem Waltosiem zakładają, że pełne wdrożenie nowego systemu MAK+ będzie skutkowało poprawą jakości usług bibliotecznych poprzez umożliwienie użytkownikom szybkiego i łatwego dostępu do zbiorów oraz usprawnienie procesu wymiany informacji.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Książki pani Agnieszka Pieniążek i szef systemu MAK+ pan Tomasz Cieślik. Obecni byli również konsultant MAK+ pan Andrzej Jagodziński oraz wojewódzki koordynator projektu pan Łukasz Szymański.


Co zadecydowało o wyborze MAK-a+? Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl.

MAK+ oferuje czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń
  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android

Zdjęcie: Przemyska Biblioteka Publiczna