Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu rozpoczęła wdrażanie systemu MAK+ pod koniec marca tego roku. Już w lipcu cztery filie mogły rozpocząć pełną pracę w systemie, ponieważ do bazy zaimportowano cały inwentarz i wprowadzono czytelników. Dnia 29 lipca w Filii nr 1 na osiedlu Serbinów zorganizowano uroczyste spotkanie dla czytelników oraz władz miasta, celebrujące przejście na nowy system biblioteczny. 

MBP w Tarnobrzegu istnieje od 1948 roku. W poprzednim podziale administracyjnym biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. Od 16 lat dyrektorem MBP jest Stanisława Mazur. Biblioteka posiada 8 filii. Dwie spośród tych filii posiadają działy, co razem z centralą daje 15 agend wypożyczających lub udostepniających zbiory czytelnikom. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 212 374 woluminy (stan na koniec 2014 roku). Z tych zbiorów w 2014 roku skorzystało 10 624 czytelników.

 Do tej pory biblioteka w Tarnobrzegu korzystała z systemu bibliotecznego Biblioteki Narodowej MAK, w którym miała skatalogowane wszystkie swoje zbiory. Wszystkie agendy prowadziły komputerową ewidencję wypożyczeń . W 2014 wdrożono wersję demonstracyjną systemu MAK+, a od marca 2015 roku trwały wzmożone prace na zmianą systemu. Wszystkie opisy bibliograficzne zostały przeniesione do nowego systemu. Automatycznie zaimportowane zostało z tego 85%-90% zależnie od agendy. Pod koniec czerwca pierwsze filie uzupełniły brakujące opisy i można było przystąpić do zmiany systemu. 

Na pierwszy ogień poszła Filia nr 8 na osiedlu Przywiśle, później były filia nr 6 (os. Sobów) oraz filia nr 4 (os. Miechocin). Lipcowa operacja zakończyła się w największej tarnobrzeskiej filii na osiedlu Serbinów.

W spotkaniu, które odbyło się 29 lipca, udział wzięli: w imieniu władz samorządowych – Renata Domka z Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Tomasz Cieślik, Agnieszka Pieniążek oraz Łukasz Szymański z zespołu MAK+ w Instytucie Książki. Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz przedstawiciele mediów i przede wszystkim czytelnicy filii nr 1. Dyrektor MBP w Tarnobrzegu Stanisława Mazur podkreśliła w wystąpieniu, że przejście na nowy system niesie ze sobą korzyści przede wszystkim dla czytelników. Ujednolicenie kart, dostęp do swojego konta i możliwość rezerwacji online oraz przypomnienia o terminie zwrotu wysyłane na adres e-mail to główne korzyści, które odczuje każdy korzystający ze zbiorów biblioteki.

W sierpniu biblioteka w Tarnobrzegu przewiduje zmianę systemu w centrali, a do końca roku wszystkie agendy mają pracować w systemie MAK+.

 Tekst: Łukasz Szymański (MAK+)

Relacje z spotkanie:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150729/POWIAT0304/150729013

https://www.youtube.com/watch?t=72&v=z37rvnZL6vY