Informujemy o zmianach w nowej wersji systemu (MAK+ powinien zaktualizować się automatycznie do nowej wersji).

Najważniejsze zmiany:

Mechanizm importu
1. Nowy system importu - każda biblioteka importująca dane otrzyma, przed uruchomieniem importu automatycznego, szczegółowy raport dotyczących opisów bibliograficznych i ich odpowiedników w Bazie Centralnej.
2. Rodzaj woluminu - podczas importu półautomatycznego MAK+ będzie możliwość ręcznej zmiany rodzaju woluminu.
3. Oznaczanie rekordów, które są już w bazie - podczas znajdowania dopasowań system będzie oznaczał zielonym kolorem rekordy które już są w bazie lokalnej.

Magazyn
1. Dodawanie do koszyka w magazynie - dodawanie wg kodów kreskowych rozszerzono o dodawania pojedynczych numerów inwentarzowych

Wypożyczalnia
1. Limity zamówień - w przypadku włączonych zamówień z OPAC ich limity są takie same jak limity rezerwacji.

Raporty
1. Raporty, kwoty - w raportach: Dowód wpłaty, Protokół komisji ds. ubytków , Lista egz. nabytych ujednolicono wartości kwotowe.
2. Raporty, statystyki - w raportach dziennika ujednolicono zliczanie czytelników do lat 15.

Logowanie
1. Logowanie - w panelu logowania ustawiono na pierwszym ekranie przypominanie hasła.