Witamy Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego w gronie klientów MAK+!

Przemyśl był dawnym miastem wojewódzkim przed zmianą podziału administracyjnego Polski. Jest zamieszkiwany przez 65 tys. mieszkańców.

Zbiory Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej 7 filiami  stanowią ponad 220 tys. woluminów. Co ważne, obok książek i czasopism Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m. in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla.

Przemyska Biblioteka Publiczna zaczęła współtworzyć globalny katalog bibliotek korzystających z systemu MAK+, gdzie obecnie znajduje się ponad 12 milionów książek z ponad 1700 bibliotek i stanowić będzie drugą co do wielkości bibliotekę korzystającą z systemu MAK+.

 

Przemyska placówka jest  wyjątkowo prężna. Bibliotekarze prowadzą spotkania autorskie, warsztaty, proponują bogatą ofertę tematów lekcji bibliotecznych, organizują konkursy m.in. recytatorskie i fotograficzne, różne wystawy oraz imprezy promujące czytelnictwo. Działa tu również Dyskusyjny Klub Książki. Przemyska Biblioteka od szeregu lat wydaje poczytne pismo „Przemyski Przegląd Kulturalny” 

Dołączenie Przemyskiej Biblioteki Publicznej do grona bibliotek MAK+ zbiegło się w czasie ze zmianą jej siedziby. Obecnie Biblioteka mieści się przy ul. Grodzkiej 8 w zabytkowym budynku, który powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Po likwidacji zakonu w 1784 roku, w obiekcie znalazł miejsce szpital wojskowy. Pod koniec XIX wieku przekształcono go w kasyno oficerskie a po II wojnie spełniał podobną rolę, mianowicie klubu garnizonowego. Rewitalizacja obiektu polegała na remoncie części zabytkowej i dobudowaniu do niej nowoczesnego skrzydła, mieszczącego m. in. Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnię dla Dorosłych.