Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego użytkownikiem systemu MAK+ jest od 23 marca 2015 roku. Nie dużo ponad cztery miesiące później biblioteka rozpoczęła ewidencjonowanie wypożyczeń w pierwszej swojej agendzie – w dziale Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży. 3 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie z wypożyczania dla pracowników tego działu, a już o godzinie 12:00 (od tego momentu dział był dostępny dla czytelników) zapisano pierwszego czytelnika do nowego systemu. Szkolenie oraz pomoc w pierwszych momentach z systemem MAK+ zapewnił Łukasz Szymański – administrator wojewódzki systemu MAK+

Przemyska Biblioteka została otwarta 1 marca 1947 roku. Przed zmianą podziału terytorialnego biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. PBP ma szczęście do zabytkowych budynków – do 2014 roku jej siedziba mieściła się w budynku byłej synagogi Scheinbacha. Obecnie czytelnicy biblioteki korzystają z kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej 8 - zabytkowy budynek powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Później mieściły się tutaj: szpital wojskowy, kasyno oficerskie, klub garnizonowy oraz kino. W dawnym dominikańskim refektarzu, na parterze, mieści się obecnie Czytelnia Główna, która jest bodajże najpiękniejszą salą biblioteczną na Podkarpaciu.

Organizacyjnie Przemyska Biblioteka Publiczna składa się z czterech działów (Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, Czytelnia dla Dzieci) oraz 7 filii. Księgozbiór biblioteki liczy 283 452 woluminy (stan na 31 grudnia 2014), a z jej usług skorzystało w 2014 roku 6 924 osób.

Biblioteka do tej pory użytkuje system biblioteczny Biblioteki Narodowej MAK. W ostatnich latach bibliotekarze przemyscy intensywnie pracują nad komputeryzacją biblioteki. Parę lat temu zmieniono standard tworzenia opisów z MARCBN na MARC21. Elektroniczna ewidencja wypożyczeń w systemie MAK działa w obu wypożyczalniach, a katalogi są udostępniane online w programie makwww. Następnym etapem rozwoju, oprócz zmiany systemu ma być komputeryzacja filii – wkrótce placówki te mają zostać wyposażone w komputery oraz uruchomienie ewidencji udostępnień w czytelniach. Obecnie w bibliotece trwają prace nad wprowadzeniem rekordów bibliograficznych, które nie przeszły importu automatycznego dla 3 działów centrali oraz 2 filii (import automatyczny zakończył się przejęciem ok. 80% rekordów) oraz nad okodowaniem zbiorów w Czytelni Głównej.

Pracownicy biblioteki, na czele z nowym dyrektorem Maciejem Waltosiem oraz Henrykiem Lasko, odpowiedzialnym za wdrożenie systemu MAK+, zakładają, że wdrożenie nowego systemu pozwoli bibliotece wykonać krok w przód i otworzyć się na nowych czytelników, a także ułatwić pracę bibliotekarzom.