Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", edycja 2015.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup zetawów komputerowych oraz ich dodatkowych elementów.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci poprzednich edycji programu.

Z dotacji można kupić komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, słuchawki, urządzenia wielofunkcyjne typu skaner plus drukarka, oprogramowanie, routery, modemy, dodatkowe kości pamięci, UPS-y, zasilacze.

Z dotacji nie można zakupić czytników książek, apartatów fotograficznych, kserokopiarek, faksów, telefonów.

Więcej informacji na stronie programu: http://www.instytutksiazki.pl/p,biblioteki,33626,0,komputery-dla-bibliotek-2015.html