Dostajemy od Państwa dużo pytań w związku z nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym, czy system biblioteczny MAK+ wspiera raportowanie na potrzeby wypłacania wynagrodzeń dla autorów z tytułu wypożyczeń.

System MAK+ od bardzo dawna pozwala generować raport wypożczeń. Wystarczy z poziomu modułu Raporty wybrać "Najczęściej wypożyczane tytuły", określić zakres dat, dla którego ma być wygenerowany raport i formę: CSV lub PDF.

Plik CSV można otworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dowolne opracowanie wygenerowanych danych.