MAK 1.9.50 - wdrożona 23.09.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

RAPORTY

  1. Nowy raport - możliwość generowania specjalnego raportu na potrzeby bibliotek działających przy jednostkach wojskowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
  2. Możliwość wprowadzenia rodzajów woluminów i kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki pedagogiczne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
  3. Możliwość wprowadzania kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki szkolne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
  4. Dowód wpływu - możliwość dodania dodatkowej kolumny do raportu w postaci numeru faktury.

KATALOG

  1. Wyszukiwanie w BC - dodano guzik powrót po kliknięciu w opis bibliograficzny - wraca do listy wyszukanych opisów (działa jak wstecz przeglądarki).

    Wyszukiwanie w BC MAK+

MAK 1.9.40 - wdrożona 29.06.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

1. Nowy system importu - każda biblioteka importująca dane otrzyma przed uruchomieniem importu automatycznego szczegółowy raport dotyczący opisów bibliograficznych ze starej bazy oraz ich odpowiedników w Bazie Centralnej.
2. Logowanie - w panelu logowania ustawiono na pierwszym ekranie przypominanie hasła.
3. Rodzaj woluminu - podczas importu półautomatycznego MAK+ będzie brał pod uwagę wybór bibliotekarza.
4. Import - podczas zanjdowania dopasowań system będzie oznaczał zielonym kolorem rekordy które juz są w bazie lokalnej.
5. Dodawanie do koszyka w magazynie - dodawanie wg kodów kreskowych rozszerzono o dodwanie pojedyńczych numerów inwentarzowych.

MAK 1.9.30. - wdrożona 12.05.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

KOMUNIKATOR

1. Każdy bibliotekarz otrzyma powiadomienie o zmianach w systemie i planowanych przestojach poprzez komunikat, który wyświetli się bezpośrednio po zalogowaniu MAK-a+. Warunkiem wyświetlania komunikatu jest bieżąca synchronizacja systemu. Aby komunikat nie pojawił się po kolejnym zalogowaniu, należy oznaczyć go, jako przeczytany.

 

wersja 1930 obrazek1

Komunikator w MAK+