MAK 1.9.50 - wdrożona 23.09.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

RAPORTY

 1. Nowy raport - możliwość generowania specjalnego raportu na potrzeby bibliotek działających przy jednostkach wojskowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 2. Możliwość wprowadzenia rodzajów woluminów i kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki pedagogiczne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
 3. Możliwość wprowadzania kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki szkolne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
 4. Dowód wpływu - możliwość dodania dodatkowej kolumny do raportu w postaci numeru faktury.

KATALOG

 1. Wyszukiwanie w BC - dodano guzik powrót po kliknięciu w opis bibliograficzny - wraca do listy wyszukanych opisów (działa jak wstecz przeglądarki).

  Wyszukiwanie w BC MAK+

 2. Wyszukiwanie w BC - oznaczanie opisów już odwiedzonych - w wynikach wyszukiwania opisy już odwiedzone są oznaczane na niebiesko (tekst).


  Wyszukiwanie w BC MAK+

 3. Wyszukiwanie w BC - dodatkowa kolumna w wynikach wyszukiwania: wydawca.
  W  wynikach wyszukiwania dodatkowo jest wyświetlana nazwa wydawcy z pola MARC21: 260b.

  Wyszukiwanie w BC MAK+


 4. Wyszukiwanie w BC - oznaczenie rekordów w bazie lokalnej - w wynikach wyszukiwania dodatkowo oznaczane są zielonym tłem te opisy bibliograficzne, które już są w bazie lokalnej.

  oznaczenie rekordów w bazie lokalnej MAK+


 5. Wyszukiwanie w KHW - nowy warunek wyszukiwania: szukaj frazy, który wyszukuje dokładnie po wpisanej frazie. Zaznaczenia warunków wyszukiwania są zapamiętywane do wylogowania.

  Wyszukiwanie w KHW MAK+

 6. Wyszukiwanie lokalne - dodano guzik powrót po kliknięciu w opis bibliograficzny - wraca do listy wyszukanych opisów (działa jak wstecz przeglądarki).

  Wyszukiwanie lokalne w MAK+


 7. Wyszukiwanie lokalne - oznaczanie opisów już odwiedzonych - w wynikach wyszukiwania opisy już odwiedzone są oznaczane na niebiesko (tekst).

  Wyszukiwanie lokalne w MAK+

 8. Dodawanie rekordów - blokada na duplikaty. Wprowadzono kolejne blokady na dodawanie duplikatów poprzez: dodaj nowy rekord, dodaj przez edycję, importuj z KaRo, dodaj z importu, dodaj przez Z39.50. Przy każdej próbie dodania duplikatu system będzie wyświetlał komunikat że taki opis już jest w BC.
 9. Wyszukiwanie w BC - brak kryteriów wyszukiwania. W przypadku gdy użytkownik nie wybierze żadnego z kryteriów wyszukiwania, pojawi się komunikat: „Wybierz co najmniej jeden rodzaj opisów bibliograficznych.”

  Kryteria wyszukiwania w MAK+ 10. Wyszukiwanie w BC - Pokaż rekordy w bibliotece - kliknięcie pokazuje na liście wyników w BC te opisy, które już kiedykolwiek zostały pobrane do katalogu lokalnego.

  Wyszukiwanie w BC w MAK+

MAGAZYN

 1. Nadawanie brakującego kodu kreskowego przy edycji egzemplarza - w przypadku egzemplarzy z importu, które nie miały kodu kreskowego i mają status „do uzupełnienia” można podczas edycji nadać brakujący kod kreskowy - pojawia się dodatkowy znacznik przy polu z kodem. Uwaga: nadawanie kodu kreskowego jest operacją dostępną tylko dla użytkowników, którzy mają ustawione odpowiednie uprawnienie. Zmianę uprawnień można zgłosić na adres pomoc@makplus.pl.

  Kody kreskowe MAK+

 2. Data wpływu - przy dodawaniu egzemplarza system będzie zapamiętywał zmienioną datę wpływu do wylogowania użytkownika.
  Przykład: użytkownik wpisuje dane egzemplarzowe i w dacie wpływu dodaje: 2014-09-01. Jak będzie dodawał kolejny rekord, z kolejnym egzemplarzem to w nim automatycznie pojawi się data: 2014-09-01.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Lista czytelników zalegających - system pamięta wybór z list rozwijalnych do momentu zamknięcia raportu.
 2. Limity zamówień w OPAC – możliwość ustawienia limitu liczby zamówionych przez Internet materiałów bibliotecznych. Limit należy zgłosić do pomocy technicznej na adres pomoc@makplus.pl