MAK 1.9.40 - wdrożona 29.06.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

1. Nowy system importu - każda biblioteka importująca dane otrzyma przed uruchomieniem importu automatycznego szczegółowy raport dotyczący opisów bibliograficznych ze starej bazy oraz ich odpowiedników w Bazie Centralnej.
2. Logowanie - w panelu logowania ustawiono na pierwszym ekranie przypominanie hasła.
3. Rodzaj woluminu - podczas importu półautomatycznego MAK+ będzie brał pod uwagę wybór bibliotekarza.
4. Import - podczas zanjdowania dopasowań system będzie oznaczał zielonym kolorem rekordy które juz są w bazie lokalnej.
5. Dodawanie do koszyka w magazynie - dodawanie wg kodów kreskowych rozszerzono o dodwanie pojedyńczych numerów inwentarzowych.


6. Limity zamówień - w przypadku włączonej opcji robienia przez czytelnika zamówień materiałów biblioteczych z poziomu OPAC, limity zamówień są takie same jak limity rezerwacji.
7. Raporty.  Ujednolicono wartości kwotowe - w raportach:

  • Dowód wpłaty,
  • Protokół komisji ds. ubytków,
  • Lista egzeplarzy nabytych

8. Raporty. W raportach dziennika ujednolicono zliczanie czytelników do lat 15.