MAK 1.9.30. - wdrożona 12.05.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

KOMUNIKATOR

1. Każdy bibliotekarz otrzyma powiadomienie o zmianach w systemie i planowanych przestojach poprzez komunikat, który wyświetli się bezpośrednio po zalogowaniu MAK-a+. Warunkiem wyświetlania komunikatu jest bieżąca synchronizacja systemu. Aby komunikat nie pojawił się po kolejnym zalogowaniu, należy oznaczyć go, jako przeczytany.

 

wersja 1930 obrazek1

Komunikator w MAK+

 

KATALOG

1. Automatyczny wybór "wszystkich działów" przy filtrowaniu - jeżeli w bibliotece jest podział na działy, a bibliotekarz nie wybierze żadnego z nich, to w filtrowaniu Biblioteka/Dział domyślnie zaznaczoną opcją będzie "Wszystkie".
2. Sekcja Filmy - usunięto pole 508a z listy pól obowiązkowych.

MAGAZYN

1. Dodano drukowanie nazwy działu na etykiecie.

wersja 1930 obrazek2

Dane na etykiecie w MAK+

 

WYPOŻYCZALNIA

1. Grupowe zwracanie pozycji, dla których termin oddania został przekroczony - przy zwrotach zaległych pozycji w wyskakującym okienku informacyjnym można wczytywać kolejne egzemplarze.

wersja 1930 obrazek3

Egzemplarze z przekroczonym terminem zwrotu w MAK+

2. Kara za zwłokę. Przedłużenie przetrzymanej książki nie kasuje kary za zwłokę. Wyświetli się ona zawsze przy zwrocie książki.

3. System wpłat. System umożliwia odnotowanie wpłaty od czytelników. Gdy czytelnik będzie miał nieopłacone zaległości, na jego koncie, pojawi się o tym informacja w postaci ikony na górnej belce. Najechanie myszą na ikonę, powoduje wyświetlenie kwoty do zapłacenia. Funkcjonalność włączana przez administratora MAK+ na wniosek biblioteki.

wersja 1930 obrazek4

Informacja o zaległych płatnościach, MAK+

3. System wpłat. W trakcie wykonywania operacji zwrotu, wyświetla się dodatkowy wiersz do wpisania kwoty wpłaty. Kwota jest wyliczana automatycznie (algorytm: wysokość kary + opłata stała + opłata za znaczek). Opłatę stałą i za znaczek ustawia administrator MAK+ na wniosek biblioteki. Opłatę za znaczek można naliczyć tylko, tylko wtedy, gdy jest włączony system wpłat. Operacja przeprowadzana tylko na koncie wybranym czytelnika (nie ma operacji grupowych).

wersja 1930 obrazek6

 

wersja 1930 obrazek5

Historia wpłat za znaczek w MAK+

wersja 1930 obrazek7

Naliczone kary i wpłaty MAK+

4. System wpłat. Włączenie systemu wpłat (przez administratora MAK+ na wniosek biblioteki) powoduje pojawienie się na karcie czytelnika nowego guzika: Wpłaty. Kliknięcie generuje zestawienie zawierające historię wpłat wybranego czytelnika oraz nieopłacone pozycje.

wersja 1930 obrazek8

Guzik wpłaty MAK+

wersja 1930 obrazek9

Zestawienie wpłat i nieoddanych pozycji MAK+

5. Karta zobowiązań - wprowadzono możliwość edycji bloków informacyjnych. Treść zaznaczonych na czerwono bloków biblioteka może zmienić. W celu zmiany, należy przekazać treść przygotowaną przez bibliotekę, do administratora MAK+. System umożliwia również wyłączenie drukowania numeru karty czytelnika (ustawiane przez administratora MAK+). Na nowej karcie zobowiązań czytelnik lub jego opiekun będzie się podpisywał zawsze dwa razy, ponieważ będzie zaznaczał, czy chce lub nie, udostępniać dane innym bibliotekom.

wersja 1930 obrazek10

Karta zobowiązania czytelnika MAK+

wersja 1930 obrazek11

Karta zobowiązania MAK+

6. Koszyk wypożyczeń - wczytując do koszyka wypożyczeń egzemplarze można zmieniać datę niezależnie i nie jest ona zerowana podczas wczytywania kolejnego egzemplarza.

7. Raport czytelników zalegających - poprawiono wyświetlanie kwot kary zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku.

8. Wyłączono system automatycznego przerzucania rezerwacji na kolejny wolny egzemplarz. Należy wykorzystywać zamówienia.

9. Karta upomnień - możliwość edycji bloków tekstowych. Administrator MAK+ może zmienić wskazaną w zaznaczonych na czerwono blokach treść na przekazaną przez bibliotekę. Blok nr 3 jest automatycznie wyłączany, jeśli nie ma włączonej windykacji.

wersja 1930 obrazek12

Karta upomnień MAK+