MAK+ 1.9.20 - wdrożona 03.04.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:


KATALOG


1. W Operacjach dodano możliwość wyboru Rekordów bez egzemplarzy, (czyli takich, do których w module katalog nie dodano żadnych egzemplarzy.

2. Wyszukiwanie lokalne według kryterium tytuł powoduje wyszukiwanie "dokładne" w bazie opisów.

 

3. Wyniki wyszukiwania lokalnego według kryterium hasło przedmiotowe zostały wzbogacone o dodatkową kolumnę z hasłami przedmiotowymi. Rozszerzono możliwość wyszukiwania o stosowanie określników, np.: „powieść amerykańska 20 w”.

4. Wybór konkretnej lokalizacji po zalogowaniu się do systemu MAK+ przez bibliotekarza powoduje wyświetlanie wyników wyszukiwania lokalnego przypisanych tylko do tej konkretnej lokalizacji.

 

MAGAZYN

1. Wprowadzono zapamiętywanie dokonanych przez bibliotekarza wyborów: biblioteki, działu, księgi inwentarzowej, statusu; w operacjach wykonywanych w koszyku aż do momentu wylogowania użytkownika.

2. Wybór konkretnej lokalizacji po zalogowaniu się do systemu MAK+ przez bibliotekarza powoduje wyświetlanie wyników wyszukiwania lokalnego przypisanych tylko do tej konkretnej lokalizacji.

WYPOŻYCZALNIA

1. Uległ zmianie wygląd ikon dla Rezerwacji i zamówień.

2. Lista zamówień została wzbogacona o filtrowanie według sygnatury. Wpisanie kodu sygnatury z gwiazdką powoduje wyświetlenie wszystkich elementów zaczynających się od wskazanego kodu. Wprowadzono również wybór rodzaju wydruku: tabela lub paski.

3. Widok opisu bibliograficznego został rozszerzony o informację o dziale i uwagach.

4. Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail informującej o anulowaniu zamówienia książki (treść ustawiana przez administratora MAK+).


RAPORTY

1. Raport Protokół komisji ds. ubytków został rozszerzony o kolumnę z sygnaturą oraz możliwość wpisania kwoty z przeniesienia.