MAK 1.9.60 - wdrożona 07.01.2016 r.

OGÓLNE

1. Zmieniono podstawową rozdzielczość ekranu na 1280 pikseli.

2. Dodano komunikat o wylogowaniu nieaktywnego użytkownika - system MAK+ wylogowuje nieaktywnego użytkownika po upływnie 30 minut. Na 5 minut przed wylogowaniem system wyświetli komunikat ostrzegający o zbliżającym się automatycznym wylogowaniu. Kliknięcie komunikatu w celu jego zamknięcia jest odnotowywane jako aktywność użytkownika i zatrzymuje automatyczne wylogowanie do momentu kolejnej nieaktywności wynoszącej 30 minut.

screenshot377

 

KATALOG

1. Poprawiono opcję wyszukiwania "szukaj wszędzie".

2. Widoki opisu bibliograficznego w postaci "MARC", "Szczegóły", "Opis", "Moja Maska" przeniesiono do zakładek.

screenshot368

3. Lista nowości - dodano datę wprowadzenia - od tej daty jest liczony czas wyświetlania nowości. Dodatkowo wprowadzono mozliwość wydruku listy nowości.

screenshot369

4. Określniki w hasłach autorskich stały się fakultatywne: 600, 610, 611, 630.

5. Importuj z KaRo - dodano link do wyszukiwarki KaRo - otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

screenshot374

6. Wyniki wyszukiwania lokalnie oraz w BC - dodano przyciski: poprzedni opis oraz następny opis umożliwiające nawigację pomiędzy opisami bibliograficznymi z listy wyszukań.

screenshot376

7. Dodawanie okładki - umożliwiono dodawanie okładki z linku URL. Wystarczy wkleić link do istniejącej w internecie okładki a zostanie ona pobrana i zapisana w bazie MAK+.

screenshot378

MAGAZYN

1. Podczas edycji egzemplarzy system zapamiętuje wybraną wcześniej przyczynę ubytkowania.

2. W operacji „Popraw dane” w koszyku dodano opcję "zmiana denominacji".

3. Hurtowa zmiana egzemplarzy - dodano możliwość hurtowej zmiany: sygnatury, daty wpływu, nr faktury, nr akcesji, nr specyfikacji.

screenshot359

 

WYPOŻYCZALNIA

1. Na liście rezerwacji oraz na liście zamówień została dodana nowa kolumna: "Rodzaj", w której wyświetlana jest ikona rodzaju zamówionego zbioru.

screenshot335

2. Anulowanie zamówienia z poziomu pojedynczego egzemplarza powoduje automatyczny powrót do listy zamówień.

3. Anulowanie zamówienia/rezerwacji czytelnikowi ze środka kolejki powoduje wysłanie wiadomości e-mail do czytelników następnych w kolejce.

4. Lista zamówień jest automatycznie sortowana od najstarszego zamówienia (na górze) do najnowszego (na dole). Dodatkowo dodano filtrowanie wg numeru karty i nazwiska czytelnika.

screenshot341

5. Anulowanie rezerwacji przez bibliotekarza powoduje automatyczne wysłanie wiadomosci e-mail do czytelnika.

6. Lista zamówień - kliknięcie w numer karty lub w imię i nazwisko przenosi do konta czytelnika.

7. Anulowanie rezerwacji - w przypadku anulowania rezerwacji przez czytelnika lub bibliotekarza pojawi się migająca na pomarańczowo ikona rezerwacji. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie opcji "Egzemplarze anulowane" w Rezerwacjach.

screenshot379

8. Wypożyczenie egzemplarza o statusie „do czytelni” nie wpływa na status egzemplarza po jego zwrocie, który ponownie staje się „do czytelni”.

9. Dodano do wyszukiwania lokalnego szukanie wg sygnatury.

10. Pierwsza wizyta czytelnika w nowym roku kalendarzowym - poprawiono treść komunikatu.

screenshot361

11. Raport czytelników zalegających - dodano powiązania czytelników oraz tytułów. Klikając w: nr karty, nazwisko imię oraz datę, system przenosi na konto czytelnika. Klikając w: nr inwentarzowy, tytuł/autor system przenosi do opisu bibliograficznego z listą egzemplarzy pod spodem.

12. Listy zamówień i rezerwacji wyświetlają się zależnie od wybranego działu. W przypadku wybrania „brak działu” wyświetlane są wszystkie zamówienia i rezerwacje.

13. Inne operacje - dodano filtr dotyczący biblioteki/działu umożliwiający wykonywanie przedłużenia terminów tylko w wybranej lokalizacji.

screenshot382

CZYTELNIA

1. Dodano do wyszukiwania lokalnego szukanie wg sygnatury.

RAPORTY

1. „Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz – zestawienie miesięczne” oraz „Czytelnicy – zestawienie roczne” nie będą się zmieniały po usunięciu czytelnika w wypożyczalni. Usunięto błąd.

2. Dodanie nowego raportu na potrzeby MKiDN: Liczba wypożyczeń (Public Lending Rights)

SKONTRUM

1. Podczas wczytywania kodów kreskowych na konkretny regał/półkę, dodano informacje ile już egzemplarzy wczytano.

screenshot355

2. Rozdzielono filtrowanie wg stanów oraz filtrowanie wg regałów na dwa bloki działające niezależnie. Dodano przycisk "aktualizuj", którego wciśnięcie powoduje aktualizację liczby egzemplarzy w każdym z wierszy.

screenshot357

screenshot356

 

3. Umożliwiono dodawanie pojedynczego numeru inwentarzowego do skontrum.

screenshot367

 

4. Protokół braków względnych i bezwzględnych rozdzielono na dwa osobne protokoły.

5. Oznaczanie braków w skończonym skontrum powoduje wyświetlenie komunikatu:

screenshot372

Próba ponownego oznaczenia braków wyświetli komunikat:

screenshot373

6. Usunięto wyszukiwanie lokalne oraz wybor sekcji z modułu skontrum.