MAK 1.9.80 - wdrożona 01.04.2016 r.

OGÓLNE

aplikacja screenshot4091. Przyciski do generowania statystyk: odwiedzin, informacji oraz korzystania z internetu zostały rozbudowane o pole liczbowe do wpisania liczby: udzielonych informacji, odwiedzin czy korzystających z internetu osób. Można jednorazowo wpisać, np.: 30 i po kliknięciu system zarejestruje w odpowiednich statystykach wpisaną wartość. Po zapisaniu liczba jest kasowana z pola.

 

KATALOG

1. Możliwość zamiany rekordów tymczasowych lokalnych na rekordy z BN - dodano funkcjonalność umożliwiającą zamianę tymczasowych opisów bibliograficznych we własnej bazie na opisy bibliograficzne z Biblioteki Narodowej. Pod każdym opisem tymczasowym pojawi się przycisk „znajdź dopasowania” który działa dokładnie tak samo jak przy imporcie. Zamiana odbywa się bez utraty pól lokalnych.

 

 

Szukanie dopasowania:

zamiana rekordów na opisy z BN

Dopasowanie rekoru:

zamiana rekordów na opisy z BN

Porównanie rekordu tymczasowego z rekordem z BN w formacie MARC21

screenshot413

 

2. Pola uwag (MARC21 od 500 do 590) są wyświetlane w widoku opisu bibliograficznego oraz z OPAC.

Pola uwag w widoku opisu

 

MAGAZYN

1. W widoku opisu bibliograficznego przeniesiono wszystkie przyciski pod dane egzemplarzowe.

magazyn - przyciski

 

2. W koszyku dodano kolejne kryterium dodawania do koszyka: wg numeru akcesji, specyfikacji, faktury.

 

widok koszyka

 

3. Przenoszenie egzemplarzy do innych opisów bibliograficznych - utworzono nowe, specjalne uprawnienia do przenoszenia egzemplarzy pomiędzy opisami bibliograficznymi. Użytkownik mający takie uprawnienie będzie mógł przenieść kompletne dane egzamlarzowe z jednego opisu bibliograficznego do drugiego poprzez specjalny przycisk: Zmiana Opisu. Po jego użyciu wybrane egzemplarze zostaną „odpięte” od rekordu i wrzucone do tymczasowego koszyka. Wtedy pod każdym innym opisem pojawi się przycisk: Przepnij egzemplarze. Po jego kliknięciu egzemplarze z tymczasowego koszyka zostaną „przypięte” do wskazanego opisu bibliograficznego.

4. Na wydruku danych generowanym z koszyka ceny zostały zdenominowane.

WYPOŻYCZALNIA

1. Po wczytaniu czytelnika wyświetlane są dodatkowo kategoria społeczna oraz wiek.

widok czytelnika

 

2. W wynikach wyszukiwania czytelnika dodano kolumnę: Adres.

wyniki wyszukiwania

 

3. Do wyszukiwarki: "szukaj czytelnika" dodano kryterium: wszędzie, które umożliwia wyszukiwanie we wszystkich polach teleadresowych (imię, nazwisko, email, ulica, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, telefon, telefon komórkowy, dokument tożsamości).

szukaj wszędzie

 

4. Listy czytelników - dodano możliwość sortowania i usuwania czytelników na listach.

listy wyszukiwania - sortowanie

 

5. Grupowanie czytelników - usunięto grupowanie czytelników wg czasu wypożyczania, oraz wg liczby woluminów.

6. W przypadku rezerwacji dokonanej przez bibliotekarza, czytelnik otrzyma potwierdzenie w treści automatycznie generowanej wiadomości e-mail.

7. Dodano filtrowanie - biblioteka/dział.

filtrowanie

 

8. W wynikach wyszukiwania dodano funkcjonalność nawigacji pomiędzy opisami bibliograficznymi, mozliwość powrotu do listy wyszukanych oraz oznaczanie już odwiedzonych.

wyniki wyszukiwania

wypożyczalnia

 

9. Wydruk listy pozycji aktualnie wypożyczonych - na karcie czytelnika dodano przycisk do generowania szybkiego wydruku aktualnie wypożyczonych pozycji.

pozycje aktulnie wypożyczone

 

10. Komunikaty informacyjne - zdublowano komunikaty informacyjne wyświetlane podczas operacji wypożyczania. Obecnie będą wyświetlane również na dole ekranu nad polem do wczytywania kodów.

komunikaty

 

11. Zamawiania przez bibliotekarza - w przypadku włączonego systemu zamówień w panelu administratora pod każdym opisem bibliograficznym w wypożyczalni pojawi się dodatkowy przycisk „ZAMÓW”, który działa tak samo jak system zamówień w OPAC. Jego kliknięci powoduje dodanie egzemplarza na listę zamówień do zaakceptowania.

 

zamówienia

 

12. Kary za zwłokę edycja - po włączeniu odpowiedniej funkcjonalności przez administratora, można w wypożyczalni na liście czytelników zalegających edytować wyliczone kary za zwłokę.

13. Kary za zwłokę - dzień, tydzień, miesiąc - przy ustawieniu kary za tydzień system nalicza dopiero karę po upływie 7 dni, przy ustawieniu za miesiąc nalicza po 30 dniach po terminie.

 

RAPORTY

1. Wypożyczenia na zewnątrz - zestawienie roczne - w przypadku gdy opis bibliograficzny nie ma wybranego rodzaju woluminu nie jest liczony w tym raporcie.

2. Raport: Liczba wypożyczeń (Public Lending Rights) - do tego raportu nie będą wliczane również opisy bibliograficzne które nie mają wybranego rodzaju woluminu. Do tego raportu NIE są wliczane te opisy bibliograficzne które nie mają: autora, współautora, czy tłumacza.

3. Raport: Dowód wpływu - na wydruku dodano kolumnę z sygnaturą.

4. Nowy raport: struktura wpływu.

raport: struktura wpływu

 

5. Nowy raport: struktura ubytków.

nowy raport: struktura wydatków

 

6. Raport: Lista egzemplarzy zubytkowanych - dodano kolumnę: cena wraz z podsumowaniem.

 

SKONTRUM

1. Nowe uprawnianie - blokada skontrum (nadawane na żądanie przez administratora). Włączenie daje użytkownikowi prawo do blokowania wybranego skontrum (edycja, wczytywanie, dodawanie) oraz do usuwania błędnego skontrum.

uprawnienia

Zamknięcie skontrum jest procesem nieodwracalnym, tzn. nie można go ponownie otworzyć dlatego tez należy to robić dopiero po zakończeniu inwentaryzacji.

 

2. Dodano mozliwość dodawania egzemplarzy o statusie: zaginiony, w introligatorni.

3. Podsumowanie wg miejsca - do sumy wszystkich egzemplarzy są dodawane egzemplarze ubytkowane oraz te oznaczone jako ubytki w module skontrum.

podsumowanie wg miejsca

 

4. Stany w skontrum - dotychczasowe stany: „W wypożyczeniu lub ubytek” oraz „Wypożyczenie lub ubytek odnaleziony na półce” zmieniono na: „w wypożyczeniu”, „ubytek”, „wypożyczenie na półce”, „ubytek na półce”.

Stany w skontrum

 

5. Dodatkowy kolor przy wczytywaniu w skontrum.

wczytywanie skontrum