MAK 1.9.80 - wdrożona 01.04.2016 r.

OGÓLNE

aplikacja screenshot4091. Przyciski do generowania statystyk: odwiedzin, informacji oraz korzystania z internetu zostały rozbudowane o pole liczbowe do wpisania liczby: udzielonych informacji, odwiedzin czy korzystających z internetu osób. Można jednorazowo wpisać, np.: 30 i po kliknięciu system zarejestruje w odpowiednich statystykach wpisaną wartość. Po zapisaniu liczba jest kasowana z pola.

 

KATALOG

1. Możliwość zamiany rekordów tymczasowych lokalnych na rekordy z BN - dodano funkcjonalność umożliwiającą zamianę tymczasowych opisów bibliograficznych we własnej bazie na opisy bibliograficzne z Biblioteki Narodowej. Pod każdym opisem tymczasowym pojawi się przycisk „znajdź dopasowania” który działa dokładnie tak samo jak przy imporcie. Zamiana odbywa się bez utraty pól lokalnych.

 

MAK 1.9.60 - wdrożona 07.01.2016 r.

OGÓLNE

1. Zmieniono podstawową rozdzielczość ekranu na 1280 pikseli.

2. Dodano komunikat o wylogowaniu nieaktywnego użytkownika - system MAK+ wylogowuje nieaktywnego użytkownika po upływnie 30 minut. Na 5 minut przed wylogowaniem system wyświetli komunikat ostrzegający o zbliżającym się automatycznym wylogowaniu. Kliknięcie komunikatu w celu jego zamknięcia jest odnotowywane jako aktywność użytkownika i zatrzymuje automatyczne wylogowanie do momentu kolejnej nieaktywności wynoszącej 30 minut.

screenshot377

MAK 1.9.50 - wdrożona 23.09.2015 r.

Zmiany w nowej wersji:

RAPORTY

  1. Nowy raport - możliwość generowania specjalnego raportu na potrzeby bibliotek działających przy jednostkach wojskowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
  2. Możliwość wprowadzenia rodzajów woluminów i kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki pedagogiczne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
  3. Możliwość wprowadzania kategorii czytelników stosowanych przez biblioteki szkolne. Ustawienia są opcjonalne, włączane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (pomoc@makplus.pl).
  4. Dowód wpływu - możliwość dodania dodatkowej kolumny do raportu w postaci numeru faktury.

KATALOG

  1. Wyszukiwanie w BC - dodano guzik powrót po kliknięciu w opis bibliograficzny - wraca do listy wyszukanych opisów (działa jak wstecz przeglądarki).

    Wyszukiwanie w BC MAK+