MAK+ 4.0 wersja wdrożona 25.05.2018

Wprowadzone zmiany:

OGÓLNE

1. Kursor pozostaje w ostatnio klikniętym miejscu. Przykładowo używamy wyszukiwarki lokalnej wpisując frazę do wyszukiwania. Otrzymujemy wyniki. Wystarczy ponownie zacząć pisać, ponieważ kursor jest cały czas w okienku wyszukiwarki.

2. Ograniczenie ilości błędnych logowań - ograniczono ilość porób logowania do 5. Po 5-ej nieudanej próbie wyświetlamy komunikat że konto zostało zablokowane na 5 minut.

Wygląd okienka logowania z komunikatem o blokadzie logowania


KATALOG

1. Zmieniono karuzelę okładek i usunięto flash playera

Wygląd nowej karuzeli okładek

2. Przy operacji eksportu rekordów do MARC21 dodano mozliwość wyboru konkretnej filii do eksportu danych.

Wybór filii do eksportu danych

3. Pole 648 - zakres chronologiczny treści - ograniczona lista rozwijalna dat zgodna z przepisami katalogowania BN

Pole 648 - zakres chronologiczny treści

4. Nowe pola obowiązkowe przy dodawaniu rekordów z autopsji - dodano nowe pola obowiązkowe związane z deskryptorami: 336, 337, 338, 380, 388. Pola są wypełniane automatycznie przez MAK+.

Nowe pola obowiązkowe przy dodawaniu rekordów z autopsji

5. Nowe sekcje - w aktualnej wersji zostały opracowane sekcje: Kartografia oraz Ikonografia


MAGAZYN

1. Koszyk - dodatkowa kolumna: tytuł, księga inwentarzowa oraz możliwość zapisania koszyka do Excel.

Nowe kolumny w koszyku

2. Skrócono drogę do widoku egzemplarza. Jak wyszukujemy w magazynie przez: nr inwentarzowy, kod kreskowy, sygnaturę to dostajemy tabelkę z wynikami. Po kliknięciu w wyniki w tabeli system MAK+ wyświetli widok opisu bibliograficznego w magazynie z egzemplarzami pod spodem i zaznaczonym BOLDem znalezionym egzemplarzem.

Wyniki wyszukiwania w magazynie

Kliknięcie w egzemplarz w tabeli prowadzi do ekranu poniżej:

Widok egzemplarza

3. Dodawanie do koszyka skanerem kodów - dodano filtry Biblioteka/Dział/Księga inwentarzowa

Nowe filtry

4. Numer wydawnictwa ciągłego - w wynikach wyszukiwania w sekcji Wydawnictwa Ciągłe dodano kolumnę z numerem wydawnictwa ciągłego, w której są wyświetlane wszystkie skatalogowane numery czasopisma.

Nowa kolumna z numerem wydawnictwa ciągłego


WYPOŻYCZALNIA

1. Za zagubione - ubytkowanie pojedynczego egzemplarza w wypożyczalni - za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne.

ubytkowanie pojedynczego egzemplarza w wypożyczalni

Po zaznaczeniu zagubionego/zniszczonego egzemplarza i kliknięciu w „Zagubione - ubytkuj” pojawi się formularz protokołu ubytków. Po jego wypełnieniu należy kliknąć w Sprawdź/Wydrukuj, a po sprawdzeniu i wydrukowaniu, zubytkować, lub poprawić dane.

formularz protokołu ubytków

2. Przy rejestracji nowego czytelnika oprócz numeru PESEL dodano pole do wpisywania imienia. Obie dane są obowiązkowe.

pole do wpisywania imienia

3. Ze względu na wymagania stawiana przez Bibliotekę Narodową przy rejestracji czytelników dodano parametr: płeć. Jest nadawa automatycznie z numeru PESEL, ale pracownik biblioteki może modyfikować ten parametr.

Nowe pole - płeć

Płeć jest liczona w raporcie: Czytelnicy – zestawienie roczne

4. Liczba papierowych upomnień - na karcie czytelnika dodano ikonę informująca o tym ile wydrukowano papierowych upomnień. Dodatkowo informacja o upomnieniu papierowym jest wpisywana do historii upomnień.

ikona papierowych upomnień

5. Dane opiekuna/rodzica zostały ustawione jako dane lokalne - ten sam czytelnik będzie mógł mieć rożnych opiekunów/rodziców w różnych bibliotekach.

6. Numer wydawnictwa ciągłego - w wynikach wyszukiwania dodano kolumnę z numerem wydawnictwa ciągłego, w której są wyświetlane wszystkie skatalogowane numery czasopisma.

Numer wydawnictwa ciągłego w wynikach wyszukiwania

7. Usuwanie czytelnika - wszystkie dane czytelnika są bezpowrotnie kasowane. System wyświetla odpowiedni komunikat.

Usuwanie czytelnika - komunikat

8. Historia upomnień - dodano kolumnę z informacją o wysłanych upomnieniach papierowych

Historia upomnień nowa kolumna

9. Pozycje aktualnie wypożyczone - dodano ikonę informującą o tym, który bibliotekarz wypożyczył lub prolongował wskazaną pozycję. Wystarczy najechać myszką na ikonę i wyświetli się imię i nazwisko bibliotekarza. Ikona jest tylko widoczna dla bibliotekarza, który ma włączone uprawnienia Kierownik.

Pozycje aktualnie wypożyczone - nowa ikona

10. Zaległości finansowe czytelnika - anulowanie zaległości. Przy włączonym systemie wpłat system zbiera informacje o zaległościach finansowych i są one dostępne po kliknięciu w sakiewkę na koncie czytelnika. Bibliotekarz, który ma nadane uprawnienia: Anuluj zaległość, ma możliwość skasowania kary

Zaległości finansowe czytelnika - anulowanie zaległości

11. Szablony wydruku kart czytelników - nowa funkcjonalność umożliwiająca utworzenie własnych szablonów kart czytelników do wydruku wielu kart na jednym arkuszu (funkcjonalność jest bardzo podobna od już wykorzystywanej w module Magazyn)

Własne szablony kart czytelnika

Widok szablonu etykiet

Widok szablonu etykiet

12. Koszyk wydruków kart czytelników - nowa funkcjonalność umożliwiająca drukowanie wielu kart czytelnika na zdefiniowanym wcześniej szablonie wydruków. Czytelników do koszyka można dodawać bezpośrednio z koszyka poprzez numer karty, z listy wyszukiwań czytelnika lub z samego konta czytelniczego.

Koszyk wydruków kart czytelników

Widok koszyka

Widok koszyka

13. Walidacja błędnych domen w adresach e-mail. System nie pozwoli zapisać czytelnika, któremu wpisano błędną domenę w adresie e-mail. Błędne domeny są zgłaszane przez administratora bazy centralnej i wpisywane w panelu administratora centralnego.

Walidacja błędnych domen w adresach e-mail


CZYTELNIA

1. Wprowadzono indywidualne limity udostępnień włączane w panelu administratora.

indywidualne limity udostępnień


RAPORTY

1. Informacja o zbiorach – zestawienie roczne - lata są sortowane od najnowszego.

Informacja o zbiorach – zestawienie roczne

2. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku - lata są sortowane od najnowszego, dodano podział na czytelników aktywnie wypożyczających oraz użytkowników.

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku

3. Wartość księgozbioru - dodano szczegółowy opis raportu

Wartość księgozbioru

4. Egzemplarze do zwrotu - numer kary bibliotecznej i imię i nazwisko są linkami prowadzącymi do wypożyczalni na konto czytelnika.

Egzemplarze do zwrotu

5. Czytelnicy – zestawienie roczne - nowa kolumna: PŁEĆ, oraz podział na użytkowników i czytelników aktywnie wypożyczających. Dodano eksport do Excel.

Czytelnicy – zestawienie roczne

6. Pracownicy zalogowani - dodano możliwość wyświetlania przedziału czasowego, oraz eksport do Excel

Pracownicy zalogowani

7. Księga inwentarzowa - usunięto eksport do CSV, dodano eksport do Excel. Jeśli w inwentarzu pojawiają sie egzemplarze z kwotami sprzed denominacji 1995 to w księdze inwentarzowej automatycznie pojawia się druga kolumna ze starymi cenami.

Księga inwentarzowa - zmiany w eksporcie

8. Zapisani czytelnicy (wg wieku i kategorii społecznej) - dodano podział na czytelników aktywnie wypożyczających oraz użytkowników, eksport do Excel, sumowanie.

Zapisani czytelnicy - zmiany

9. Najlepszy czytelnik - dodano filtr wieku pozwalający wyświetlić tylko czytelników z wybranego zakresu wiekowego

Najlepszy czytelnik - filtr wieku

10. Struktura ubytków książek - lata są sortowane od najnowszego.

Struktura ubytków książek - sortowanie

11. Nowy raport - Rejestr ubytków

Rejestr ubytków

12. Lista egzemplarzy zubytkowanych - dodano kolumnę L.p. oraz „Stara cena”

Lista egzemplarzy zubytkowanych

13. Rejestr przybytków - dodano do wyboru parametr: Filia/Dział/Księga inwentarzowa

Rejestr przybytków


SKONTRUM

1. Sygnał dźwiękowy - przy nieprawidłowym wczytaniu kodu kreskowego lub numeru inwentarzowego system będzie generował sygnał dźwiękowy sygnalizujący błąd.

2. Funkcjonalność nowych regałów/półek została wyposażona w mechanizm jednoczesnego dodawania wielu elementów (regałów/półek) jednocześnie.

Funkcjonalność nowych regałów/półek


ADMINISTRATOR LOKALNY

1. Domyślny dział - wprowadzono możliwość oznaczenie domyślnego działu. Po oznaczeniu automatycznie wyświetli się jako pierwszy po zalogowaniu.

domyślny dział

2. Nowe uprawnienia do modułu Wypożyczalnia: Kierownik - uprawnia do zobaczenia, który pracownik wypożyczył egzemplarze czytelnikowi, Anuluj zaległość - uprawnia do anulowania zaległości finansowych czytelników przy włączonym systemie wpłat

Nowe uprawnienia