Jak włączyć kwarantannę w MAK+?

W związku z zaleceniami Biblioteki Narodowej dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach do systemu Mak+ został wprowadzony nowy status egzemplarzy: „w kwarantannie”.
Zalecenia BN: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3938-bezpieczenstwo-epidemiczne-w&nbspbibliotekach.html

1. Kwarantanna w bibliotece może być włączona w module Wypożyczalnia przez każdego pracownika o uprawnieniach „Kierownik”. Jeśli nikt w bibliotece nie ma takich uprawnień należy zgłosić zmianę uprawnień na pomoc@makplus.pl

Kwarantanna w bibliotece może być włączona w module Wypożyczalnia


2. Po kliknięciu Operacje/Kwarantanna użytkownik o uprawnieniach „Kierownik” może ustawić czas trwania kwarantanny, przy czym wg zaleceń Biblioteki Narodowej minimalny czas trwania to 10 dni. Po zaznaczeniu „włączona” oraz wpisaniu liczby dni należy kliknąć „Zastosuj”

Ustawianie czasu trwania kwarantanny

3. Po kliknięciu „Zastosuj” system MAK+ wyświetli komunikat „Ustawienia kwarantanny zostały zapisane”

Komunikat Ustawienia kwarantanny zostały zapisane

4. Teraz można przejść na główny ekran Wypożyczalni, gdzie jest wyświetlony komunikat o włączonej kwarantannie. Komunikat będzie również widoczny w każdym innym module w MAK+

Komunikat o włączonej kwarantannie

Włączenie kwarantanny skutkuje tym w systemie MAK+, że każdy zwrócony egzemplarz uzyska automatycznie status „w kwarantannie” i nie będzie mógł być wypożyczony dopóki czas kwarantanny dla egzemplarza nie wygaśnie.

5. Każdy zwracany egzemplarz może być zamówiony/zarezerwowany przez innych czytelników. Jeśli do zwracanego egzemplarza istnieje kolejka rezerwacji to czytelnicy NIE zostaną powiadomieni e-mailem. Egzemplarz w kwarantannie i zarezerwowany przez kolejnego czytelnika będzie widniał na liście rezerwacji w zakładce „Egzemplarze w bibliotece”.

Lista rezerwacji

Po wygaśnięciu okresu kwarantanny dla wskazanego egzemplarza, czytelnik w kolejce automatycznie otrzyma e-mail z terminem odbioru, natomiast na liście powyżej pojawi się data początku i końca rezerwacji.

Cały proces odbywa się automatycznie, bez udziału bibliotekarza.

Wszystkie egzemplarze do których nie ma kolejki rezerwacji/zamówień i kwarantanna dla nich wygaśnie otrzymają automatycznie status: „do wypożyczenia”.

6. Kwarantannę dla każdego egzemplarza można usunąć przed czasem indywidualnie w module Magazyn, korzystając z funkcjonalności koszyka.

Zmina statusu w koszyku

Zattwierdzenie zmiany statusu

Zmiany w OPAC

1. Każdy egzemplarz w kwarantannie będzie wyświetlany w OPAC z odpowiednią adnotacją.

Egzemplarz w kwarantannie wyświetlany w OPAC z odpowiednią adnotacją

2. Egzemplarz „w kwarantannie” czytelnik może zamówić i po akceptacji zamówienia otrzyma odpowiednią informację na podany w bibliotece adres e-mail.

Informacja dla czytelnika

3. Po wygaśnięciu kwarantanny na zarezerwowany egzemplarz, czytelnik otrzyma automatycznie odpowiedni komunikat na podany w bibliotece adres e-mail.

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania kwarantanny w MAK+ prosimy kierować na e-mail: pomoc@makplus.pl

Plik do pobrania: Jak włączyć kwarantannę w MAK+ (pdf)