Informujemy, że numer rachunku bankowego dla klientów MAK-a+ uległ zmianie. Nowy numer rachunku:

54 1130 1150 0012 1269 2720 0002

Rachunek obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkie dokumenty księgowe są wystawiane z nowym numerem. Informacji odnośnie płatności udziela Sylwia Czub-Kiełczewska.

Witamy Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego w gronie klientów MAK+!

Przemyśl był dawnym miastem wojewódzkim przed zmianą podziału administracyjnego Polski. Jest zamieszkiwany przez 65 tys. mieszkańców.

Zbiory Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej 7 filiami  stanowią ponad 220 tys. woluminów. Co ważne, obok książek i czasopism Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m. in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla.

Przemyska Biblioteka Publiczna zaczęła współtworzyć globalny katalog bibliotek korzystających z systemu MAK+, gdzie obecnie znajduje się ponad 12 milionów książek z ponad 1700 bibliotek i stanowić będzie drugą co do wielkości bibliotekę korzystającą z systemu MAK+.

Z radością witamy Gminną Bibliotekę Publiczną w gronie klientów MAK-a+. Warto podkreślić, że biblioteka w Świątkach od kilku lat znajduje się w czołówce najlepszych bibliotek wyłonionych w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i Rzeczypospolitej. W tym roku zajęłą IV miejsce w kraju oraz I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Otrzymała także tytuł Najlepszej Biblioteki w województwie warmińsko-mazurskim. Jaki jest sekret sukcesu? Prężna dyrekcja, zgrany zespół i doskonała współpraca z samorządem, która owocuje pozyskiwaniem środków na działalność. Głównym obszarem działalności jest promocja rozwoju czytelnictwa i kultury w środowiskou lokalnym, za to biblioteka została doceniona także przez Władze Samorządowe Gminy Świąki. Ale przede wszystkim warto podkreślić, że jest to biblioteka przyjazna i otwarta na czytelnika.