znaki strona www

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+

Dofinansowanie: 1 400 000 zł
Całkowita wartość: 1 400 000 zł

Opis zadania: Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej (kontroler i serwis; półka dyskowa z dyskami i serwis wraz z usługą instalacji i konfiguracji w istniejącym środowisku), trzy serwery, rozbudowa szafy o dodatkowe przełączniki oraz rozbudowa systemu DAM - IBM Guardium.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN kolor

Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+