znaki strona www

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+

Dofinansowanie: 1 400 000 zł
Całkowita wartość: 1 400 000 zł

Opis zadania: Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej (kontroler i serwis; półka dyskowa z dyskami i serwis wraz z usługą instalacji i konfiguracji w istniejącym środowisku), trzy serwery, rozbudowa szafy o dodatkowe przełączniki oraz rozbudowa systemu DAM - IBM Guardium.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN kolor

Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+

 

Deklaracja dostępności

Instytut Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.makplus.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2019

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie spełniono następujących wymagań:

  • alternatywa w postaci tekstu dla materiałów graficznych, duży kontrast. Planuje się wykonanie do 23 września 2020 r.
  • multimedia opublikowane przed dniem 2020-09-23, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Data sporządzenia: 18.09.2019

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Cieślik, t.cieslik@instytutksiazki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 551 59 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Książki w Krakowie:

Ochrona jest całodobowa, drzwi, furtka i bramy wjazdowe są zamknięte. Wejście lub wjazd wymaga otwarcia przez ochronę lub sekretarkę w godzinach pracy Instytutu. Budynek biurowo-administracyjny wyposażony jest w urządzenie - schodołaz przeznaczony do wejścia dla osób niesprawnych ruchowo ale wyłącznie na parter. Kolegium Tłumaczy posiada windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie posiadamy pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiadamy dwa miejsca parkingowe wydzielone i oznaczone, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biuro Instytutu Książki w Warszawie:

Wejście do budynku w którym znajduje się biuro Instytutu Książki przy ul. Foksal 17 jest możliwe po wejściu do bramy budynku (bezpośrednio z ulicy), dostęp do klatki schodowej jest ograniczony przez domofon - otwarcie drzwi do budynku wymaga posiadania karty dostępu lub bezpośredniego połączenia się z pracownikiem biura w celu zwolnienia zamka. Biuro Instytutu znajduje się na II piętrze - można dostać się do niego bezpośrednio z klatki schodowej po schodach lub windą. Winda znajduje się na poziomie S (poniżej parteru). Aby dostać się do windy należy pokonać jeden schodek w dół lub skorzystać z pochylni. Pochylnia znajduje się na poziomie S, kąt pochylenia wynosi 10 stopni co pozwala na bezpieczny zjazd do windy. W budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej. W pobliżu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - 2 w odległości około 30 m, 1 w odległości około 60 m. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

22.09.2015 r.

Instytut Książki dba o poszanowanie prywatności osób korzystających z jego serwisów w domenie makplus.pl. Dane, które zbieramy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz realizacji usług wynikających z korzystania z internetowego konta czytelnika, w szczególności do rezerwacji książek w bibliotece, w tym przekazania informacji do biblioteki, w której czytelnik jest zarejestrowany, że taka rezerwacja nastąpiła.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój numer PESEL oraz numer karty czytelnika, który otrzymałeś podczas rejestracji w bibliotece korzystającej z systemu MAK+. Do założenia konta poprosimy Cię również o Twój adres e-mail (w celu potwierdzenia rejestracji).

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, miejscowość, w której mieszkasz, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Poprzez formularz kontaktowy zbieramy dane: imię, nazwisko, nazwa instytucji, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie te dane są konieczne, abyśmy mogli szybko reagować na zgłoszenia (w szczególności zgłaszane problemy dotyczące serwisu) oraz być w stanie skontaktować się z Tobą w celu odpowiedz na wszelkie zadane pytania.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Wszystkie dane zbieramy tylko i wyłącznie w celu kontaktowym. Nie przekazujemy ich stronom trzecim i nie przechowujemy dłużej niż to konieczne.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Biura GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych (np. o nowych możliwościach naszego systemu, o nowościach wydawniczych, promocjach), możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które na przykład służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka pomagają nam dostosować naszą ofertę do odpowiednich odbiorców i sprawdzić skuteczność docierania publikowanych informacji do określonej grupy odbiorców. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Ciasteczka, które wykorzystujemy:

smuuid - ciasteczko zaweria losowy identyfikator osoby odwiedzającej serwis, służy do prowadzenia statystyki odwiedzin.

PHPSESSID -  ciasteczko służy do odnotowania zgody użytkownika na wykorzystanie plików ciasteczko w trakcie przeglądania witryny. Dzięki temu plikowi ciasteczko baner z informacją o plikach ciasteczko nie jest wyświetlany przy każdej wizycie użytkownika w naszej witrynie.

_ga - ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

_gat -  ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Nie pozwala na identyfikację odwiedzającego. 

 

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Stosujemy wytyczne techniczne i organizacyjne określone w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

 

Zmiany naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.